Depressie

 Depressiviteit kent veel verschijningsvormen. Een overeenkomst die ik zie is dat het innerlijk vuur gedoofd lijkt te zijn.

 Er ontstaat een imponerende zwaarte, een traagheid en eenzaamheid in je hart, die het leven volstrekt onaantrekkelijk maakt. Deze duisternis is echter niet altijd aan de buitenkant zichtbaar, wat je nog eenzamer maakt. Iemand kan zelfs als een clown de mensen blij maken, maar achter de coulissen zichzelf volledig kwijt zijn.

 Hoe het ook zij, welke vorm het ook aanneemt, belangrijk is dat je jezelf weer gaat hervinden. Laat het niet langer bestaan, want hoe meer je denkpatronen inslijten, hoe meer moeite het kost om ze te herstellen. Sta mij toe je te helpen om herstel te vinden en je vuur weer te laten oplaaien. Lees hier een verhaal van een cliënte die met depressieve klachten binnen kwam.