Spiritualiteit & Geloof

Als je mijn websitepagina ‘Overtuiging’ hebt gelezen, dan weet je een klein beetje over wat geloof voor mij betekent. Bewust geloven helpt mij. Brengt het jou ook leven?

Meer rust
Een geest hebben we allemaal. Spiritualiteit is in mijn ogen alles wat onze geest betreft en geloof is het vermogen om ergens waarde aan toe te kennen. Hoort dit onderwerp dan wel thuis bij een psychosociaal therapeut? Ja, zeker! Sterker nog: veel, misschien wel álle psychosociale nood wordt beïnvloed door wat je gelooft, wat je omgeving gelooft en de verschillen tussen beiden. Hier bewuster mee omgaan en keuzes in maken, geeft meer rust. 

Op de bok
Ik geloof bijvoorbeeld dat we bestaan uit - van binnen naar buiten: geest, ziel en lichaam. En ik geloof dat we onszelf besturen en dat onze omgeving ons ook wil besturen. We zijn als het ware een koetsier op de bok van onze eigen driespan en navigeren door het landschap van ons leven, waar ook anderen rondrijden en ons beïnvloeden. Naast ons op de bok zit iemand door wie we ons laten influisteren.

Confronterend...
In mijn praktijk zie ik veel verwarring en strijd rondom onze spiritualiteit. Anders gezegd: ik zie veel geestelijke nood die rechtstreeks verband houdt met wat we geloven, inclusief de overtuiging dat we nergens in geloven. We worden evengoed geconfronteerd met onze eigen neigingen en geloofsovertuigingen als met die van anderen. 

...van buitenaf...
Mensen zeggen soms schijnbaar hele vrome, maar feitelijk nare, pijnlijke dingen tegen je, omdat je niet in hun hokje past of niet doet wat zij doen. Of omdat jouw probleem voor hen te groot of ongrijpbaar is, of slechts 1 oplossing kent, die jij moet volgen. Of in hun beste bedoeling je te helpen, trappen mensen open deuren in en plakken ze pleisters op wonden die eigenlijk gehecht moeten worden.

...en van binnenuit.
Maar ook wijzelf doen onszelf veel geestelijk leed aan. Innerlijk leed waar zelfs God niet tussen komt. We zetten onszelf gevangen, houden onszelf voor de gek, verbieden onszelf van alles waar we niet goed over nadenken, negeren onszelf of eisen dingen van onszelf die we niet kunnen of eigenlijk niet willen. 

Ik kan niet alles beschrijven wat er misgaat, maar ik hoop dat je iets herkent waardoor je hulp toelaat als je niet tevreden bent. Ik kijk graag met je mee!