Porno- of seksverslaving

Van alle verslavingen is pornoverslaving en/of seksverslaving het meest onderschat en tegelijkertijd het meest aanwezig. De lijdensdruk is hoger dan het lijkt en de schade is schrikbarend groot. 

Aandacht
Er is geen officiële diagnose voor en de schaamte is – hoe seksueel vrij ons land ook moge zijn – groot. Behandeling wordt meegenomen in het kielzog van alcoholverslaving, maar dat is niet genoeg. Pas in het najaar van 2018 is besloten dat hier meer aandacht aan geschonken moet worden dan tot op dat moment het geval was.  

Hoogtepunt
Porno is oud. Stokoud. In die zin is er niet veel nieuws onder de zon en hoeven we ons niet te vermoeien met ontkenning van de kracht ervan. Maar de toegankelijkheid en echtheid van de afbeeldingen is in de laatste decennia exponentieel ‘verbeterd’. Erotische grottekeningen vergden nog enige aanvullende fantasie en kon men moeilijk met zich meenemen. Tegenwoordig leven we te midden van expliciete, hoge resolutie video materiaal, dat opzettelijk over ons wordt uitgegoten en ieder moment van de dag en overal beschikbaar is. En de ontwikkelingen zijn nog lang niet over hun hoogtepunt – om het zo maar eens te zeggen.

We creëren onze eigen wereld
waardoor we ons vervreemden van echte liefde
en ons verbinden met de suggestie van liefde.
We slopen ons brein en geweten.
We raken blind voor wat er is
en we denken iets te zien
wat er in werkelijkheid niet is.

Verstrengeld in de nesten
De gevolgen zijn absurd. Mensen raken in ernstige gewetensnood. Ze doen roekeloze dingen waar ze zelf nog maar nauwelijks verantwoordelijkheid voor durven en willen nemen. Theorie en praktijk lopen te ver uiteen. Schaamte neemt het over en er ontstaan dubbellevens die intens verstrengeld zijn met het gewone leven. We krijgen een vertekend beeld van seks. Behoeften worden te snel bevredigd en verwachtingen te hoog gespannen. Onze vaardigheden nemen af, we schieten tekort en we raken in de nesten.

Steeds slechter
We bedriegen niet alleen onze partner, maar ook onze eigen ziel en ons lichaam. We steken ons in de schulden, stellen ons te kwetsbaar op, worden betrapt of laten ons chanteren. We worden moedeloos, voelen ons hypocriet en geven de strijd op. We stellen onze normen bij waardoor we echter minder grip hebben, meer risico’s nemen en ons steeds slechter voelen.

Dierbaar
Bij SJTherapie werken we aan grondig herstel van grip op je leven. Dit is niet eenvoudig, maar wel mogelijk. Hierbij hebben we oog voor veel aspecten, die je kunt groeperen tot de volgende zes stappen: Erkennen, Verklaren, Begrijpen, Veranderen, Beheersen, Benutten. We betrekken waar nodig en gewenst je partner erbij en werken samen naar een echt bevredigend leven met mensen die je dierbaar zijn.