V√orteltrekken

V√orteltrekken: specifiek en persoonlijk herstel voor christenen, met wortel en al.

In mijn praktijk komt het voor dat mensen zeggen: "Ik snap wat ik doe, zie dat het niet werkt en wil het ook veranderen, maar het lukt me niet. Ik ben te bang om het toe te staan en te uitgeput om het te bestrijden. Door dit alles keur ik mezelf (weer) af en kom ik nog vaster te zitten in mijn vruchteloze patronen en wordt ik nog banger en eenzamer."

Deze fase is zeker niet ongebruikelijk. In het proces van herstel stuit je soms op diepe wortels. Mensen ontdekken dan dat ze vast zitten in bijvoorbeeld schuld, schaamte, verwijten, oordeel, eenzaamheid, angst, woede (naar buiten en/of naar binnen gekeerd) of depressie. Hardnekkige ervaringen en gedachten houden hen als boomwortels bij de enkels vast, terwijl ze vechten om het moeras uit te komen en ze merken dat ze eigenlijk alleen maar dieper wegzakken.

Het programma V√orteltrekken is een krachtig middel om die wortels te onderscheiden, ze door te knippen en er definitief mee af te rekenen. Dit geeft rust en kracht en stelt mensen in staat om zich geleidelijk uit hun benarde positie te bevrijden en nieuwe ervaringen op te gaan doen in de verdere verloop van de ervaringsgerichte, psychosociale hulp van SJTherapie.

V√orteltrekken is gemaakt voor mensen die Jezus Christus als hun enige verlosser erkennen, omdat het aanspraak maakt op het werk van Jezus en een beroep doet op de kracht van Jezus in de cliënt (spreken 'in zijn Naam'). Ook leert de cliënt (m/v) deze principes zelf toe te passen, waardoor hij leert hoe hij niet opnieuw verstrikt raakt.

Praktische uitvoering

V√orteltrekken is een separate module en is daarom los toepasbaar. De module bestaat uit 6 sessies: de intake, de voorbereiding en 4 behandelsessies, elk van 1 uur. Voor vrouwelijk deelnemers geldt de voorwaarde dat zij met partner komen, of dat mijn vrouw bij de sessies aanwezig is. Klik hier voor de kosten.

Wanneer u geen client bent bij SJ Therapie, verdient het sterke aanbeveling om aanvullend op de module minstens twee vervolggesprekken te boeken. In deze gesprekken leert u de principes verder toe te passen en te begrijpen wat uw vrijheid bewerkt en beperkt.