Overtuiging

Kennis is dat je weet welke verf jij op de muur wilt hebben en welke gereedschappen je daarbij nodig hebt. Besef is dat de emmer is gekocht en hij je midden in de kamer staat aan te grijnzen, met alle gereedschap en benodigdheden er omheen. Het is nu tussen jou en hen. Je moet aan de slag, want het komt er niet vanzelf op...Overtuiging is dat jouw hele huis in die tint is geverfd. Het is er, waar je ook kijkt of gaat. Je hebt je ermee verzoend en het geeft aan wie je bent, wat je kunt, waar je van houdt en waar jij je prettig bij voelt.

Iemand die voor een poosje in jouw huis verblijft, kan nog eens een tafeltje verzetten of een schilderijtje tijdelijk vervangen, maar de kleur op de muur, daar zal hij het mee moeten doen.

Wanneer ik in staat zou zijn
om jou met een gastvrij hart te ontvangen,
je te verwelkomen op jouw voorwaarden,
met de oprechte bedoeling om je ten volle te leren kennen,
wordt ik leerling en jij leraar
en ontdek jij jouw eigen verhaal
in mijn karakteristieke omgeving,
waar ik je confronteer met mijn ondubbelzinnige aanwezigheid
en duidelijkheid geef met mijn persoonlijke grenzen.
Dan kan er genezing zijn in de ontmoeting
tussen twee mensen die deel zijn
van hetzelfde gebroken menselijke bestaan.

Dit is mijn karakteristieke omgeving: ik leef en werk vanuit een christelijke overtuiging en sta open voor zowel christenen als niet-christenen. Iedereen die hulp vraagt zal ik helpen zo goed en zo ver als ik kan, zonder mijn voorkeur op te dringen en zonder aanzien des persoons, maar mét het zíen van de persoon.

Bron
Voor wie hierin geïnteresseerd is: Jezus Christus is voor mij niet alleen een historisch figuur, maar ook de sleutelfiguur voor de hele mensheid. Hij is de Zoon van God die Zijn leven – dat is Zijn Geest - verspreidt in en door mensen, die ervoor kiezen hun eigen wijsheid ondergeschikt te maken aan Zijn wijsheid en in Hem te gaan geloven, ontvangen wat Hij geeft en doen wat Hij zegt. Dat ondergeschikt maken wordt ook wel sterven genoemd. Leven door te 'sterven', net als bijvoorbeeld zaad in de natuur: van eikel naar eik. Het gevolg is dat ze daardoor dus nog een keer geboren worden. Dit is een tweede, geestelijke geboorte, waardoor mensen een verticale relatie aangaan – aangesloten worden op hun Bron.

Therapie
Daarmee is Jezus dus niet al 2000 jaar dood, maar juist al 2000 jaar actief levend – in mensen. Zijn rol in de geschiedenis is daarom geen aflopende zaak, maar een oplopende zaak. Het groeit als een organisme. Dit leven dat Hij geeft is liefde en kun je ervaren in je hart. Hoewel het sterk af hangt van de medewerking van ons als mensen, kan Zijn leven je genezen en bevrijden. Het kan je kracht, bevestiging en identiteit geven. Zijn Geest is in wezen ook Therapeut. Ik ben niet zijn concurrent - ik kan niet scheppen, maar wel beïnvloeden. Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie heeft zijn eigen doel en plaats en kan dit proces daarom ondersteunen. Mijn overtuiging ten aanzien van christenen is dat therapie de functie heeft om verbindingen te herstellen, waar Jezus’ leven doorheen kan stromen – mits daar geloof voor is.

Geloof...waarin?
Geloof is in mijn ogen geen opium, hobby of groepsliefhebberij. Het is ook niet beperkt tot religieuze toepassingen, maar het is de kracht achter de relaties van een mens – horizontaal en verticaal – en zal altijd een rol spelen in welk probleem dan ook. Iedereen heeft geloof, als een gieter met water en we zijn vrij om te bepalen waar we dat aan geven. Het is echter niet vrijblijvend of zonder effect. Geloof in pech en ongeluk bijvoorbeeld kan ons veel angsten bezorgen, waardoor we niet meer vrij zijn. We hebben het bijvoorbeeld ook vaak nodig dat bepaalde mensen in ons geloven. Doen ze dat niet, dan kunnen we daar last van hebben. Daarom verdient geloof in de brede zin van het woord aandacht in de hulpverlening, uiteraard in de mate waarin en de wijze waarop de cliënt dit wil en toestaat en ik daaraan kan beantwoorden.