Achtergrond

Als kind had ik altijd grote interesse voor techniek. Ik haalde dingen uit elkaar en wilde weten hoe het werkt. Bij het in elkaar zetten was het natuurlijk de uitdaging zo weinig mogelijk onderdelen over te houden. Later heeft deze interesse zich voortgezet in elektrotechniek en daarna breder in Industriële automatisering, ICT, verbindingstechniek en verkoop. Tegelijkertijd ontdekte ik dat ik een aantal eigenschappen had, waardoor ik vanzelf met mensen in gesprek kwam over persoonlijke en relationele zaken en hen bemoediging, verheldering en houvast kon geven.

Doordat dit vaak gewaardeerd werd, kreeg ik er steeds meer voldoening uit en nam de aandrang toe om dit vaker te doen. Toen ik na circa 10 jaar techniek de balans opmaakte, besloot ik daarom de hulpverlening te gaan verkennen, om ook die kant van mij te gaan verdiepen. Via een relatie kwam ik op het spoor van een opleiding voor psychosociale hulpverlening.

Opleiding en training
In 2003 ben ik aan het Kempler instituut de driejarige post HBO opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening begonnen die ik in 2006 met veel voldoening en goed gevolg heb voltooid met het diploma Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestaltgezinstherapie. Van de NVAGT beroepsgroep ontving ik daarmee het diploma Gestalt Professional voor Coaching en Counseling.

Tijdens en na die opleiding heb ik in een praktijk in Ermelo ervaring kunnen opdoen in individuele en relatietherapie. Inmiddels heeft het werk zich uitgebreid tot opening in 2011 van mijn eigen praktijk in Ermelo en ben ik mede eigenaar van en opleider aan het opleidingsinstituut PPPOpleidingen Nederland. In 2015 heb ik het vierde jaar EPH nog aan mijn diploma toegevoegd. in 2018 volg ik de opleiding Psychosociale Basiskennis, om daarmee mijn overstap van techniek naar hulpverlening verder te borgen en in aanmerking te komen voor aanvullende vergoedingen bij verzekeraars.