Mijn passie

Ik wil je graag helpen
om los te krijgen wat is vastgelopen
en vast te zetten wat is losgeraakt.
Om te verbinden en te vertrouwen,
te verwerken en te verliezen.
Om los te laten wat is geweest
en te grijpen wat leven geeft.
Om te binden en te bouwen,
te verhelderen en te kiezen.
Om volledig jezelf te blijven
in wat het leven je geeft.

Verbindingen
Het is een algemeen bekend gegeven dat - al lijkt een systeem nog zo indrukwekkend en goed - als een verbinding tussen de delen niet of niet goed werkt, het gehele systeem mank gaat. Neem bijvoorbeeld een schip:

Als het anker niet aangrijpt in de bodem, of de ketting breekt,
als navigatie niet werkt, of de kapitein er geen aandacht aan schenkt,
als het kleine, onzichtbare roer defect is,
als het personeel onderling verdeeld is
of men elkaar negeert of tegenwerkt,
of als er geen onderhoud wordt gepleegd aan de motor,
kan zelfs het grootste schip uiteindelijk aan de grond lopen.

Iedereen loopt wel eens vast, hoe groot, wijs en ervaren hij ook is. Als we dan persoonlijke relaties hebben en er voldoende liefde aanwezig is stijgt het water en komt er soms vanzelf weer beweging in. Een andere keer is dat niet genoeg en nemen we elkaars lading even over, waardoor we verlichting ervaren en weer op gang komen. Er is geen betere manier om geholpen te worden, dan door je eigen, betrokken en liefdevolle netwerk.

"Twee zijn beter dan één...want, als zij vallen, dan richt de een de ander weer op."

Dit is de beste hulpverlening: vanuit goede verbindingen elkaar helpen. Daar kan geen professional tegenop! 

Als je alles geprobeerd hebt
Echter soms zit je netwerk op hetzelfde schip, of zijn geliefden druk, afwezig, of ook - elders gestrand. Soms hebben ze je aangevaren en zijn ze de oorzaak van jouw probleem. Soms willen ze je graag helpen, maar hebben ze de gereedschappen niet in huis, of weten ze deze niet effectief te hanteren. Er zijn talloze unieke situaties, teveel om op te noemen. Daar gaat het nu niet om. Het gaat er om dat jij verandering wilt en dat je dit momenteel niet naar tevredenheid voor elkaar krijgt. 

Lijntje uitgooien
Dan wordt het tijd dat je een lijntje uitgooit naar "buiten". Naar iemand die er zijn beroep van gemaakt heeft om te helpen en met je mee te kijken, niet alleen naar jou als individu, maar naar jou in relatie tot je relevante systeem. Naar iemand die bereid is om tijdelijk even deel uit te maken van je systeem - tijdelijk, want een goede therapeut maakt zichzelf uiteindelijk het liefst overbodig. Ik sta klaar, try me.